ESG-prisen 2024

KATEGORIBESKRIVELSE

Årets ESG Pris 2024

Hvad går det ud på?

Af Anne-Dorte Mathiesen

Ved Danish Beauty Award 2024 den 19. april vil der blive uddelt en ESG-pris for første gang. Kategoribeskrivelsen lyder:

Årets ESG Pris 2024
ESG – Environment Social Governance – omfatter miljømæssigt, socialt og ledelsesmæssigt ansvar og omtanke. For nogle virksomheder en selvfølgelighed og et vigtigt samfundsansvar, der skal tages, for andre en krævende udfordring, men et vigtigt forretningsstrategisk valg for at konkurrere på markedet. At arbejde troværdigt og relevant med ESG, handler om at tage et ansvar, der skal være inkorporeret i virksomhedens kerne og være en integreret del af strategi, kultur og daglige handlinger. Denne pris gives til en virksomhed eller et brand, der tager helt særlige hensyn og er frontrunners i forhold til at leve op til ESG-krav og forventninger. At komme i betragtning til denne pris stiller store krav til beskrivelser og begrundelser, der skal følge tilmeldingerne fra brand og virksomhed. Det er også en CSR-pris. Virksomheder kan fx være UNGC eller B Corp certificerede virksomheder, som kan fremvise konkrete resultater for sin ESG-indsats.

Hvordan tilmelder jeg?
Tilmeldingen sker her på hjemmesiden under Tilmeld her. Og i vinduet vælges ÅRETS ESG PRIS. I feltet med spørgsmålet angives argumentationen, og der kan henvises til dokumentation. Den kan også sendes på mail til dommerpanelet, hvis det ønskes. Alle dommernes mailadresser ses her.

Brand- og virksomhedsniveau
Prisen går til et brand eller en virksomhed, der er frontrunner på ESG i forhold til kommende krav og forbrugernes forventninger. Det gælder også om at gribe ESG-mulighederne – alle skal forberede sig på at indsamle og sikre valide ESG-data fremadrettet, og det skal være en naturlig del af virksomhedens strukturering og rapportering. Ved at indsamle ESG-nøgketal kan virksomhed og brand komme på forkant med kommende krav, men også finde potentialet for forbedring. Kunder og investorer ønsker ambitioner og gennemsigtighed i dag. ESG er med til at give et nuanceret billede.

E, S og G
Hvad dækker bogstaverne over? Lad os kigge på dem enkeltvis:

E = Environment (Miljø)
E’et betyder miljømæssige faktorer. Klima, klimaændringer og drivhusgasudledninger samt de klimarisici, som forandringer kan medføre. Hvordan forbereder virksomheden sig på disse udfordringer? Forurening, der er en følge af virksomhedens aktiviteter, samt metoder til at reducere forureningen. Vand- og havressourcer – det gælder både brug og beskyttelse af vandressourcer samt påvirkning af vandmiljø. Biodiversitet, som involverer bevaring af biologisk mangfoldighed i naturens økosystemer. Grøn vækst , som er strategien for fortsat bæredygtig vækst og cirkulære forretningsmodeller.

S = Social
S’et omfatter en bred vifte af emner såsom menneskerettigheder, ligestilling, mangfoldighed og inklusion. Faktorer, der tidligere ikke har fået samme opmærksomhed som miljøet, men fokus på virksomhedens sociale indvirkning er nu øget. Det omfatter også bl.a. sundhed, sikkerhed, arbejdere i værdikæden, berørte samfund og slutbrugere.

G = Governance (God ledelse)
De elementer, der er afgørende for at opretholde en sund, etisk ansvarlig organisation uden korruption, bestikkelse, ligebehandling, risikostyring og kontrol deraf. 

12 områder
I EU indføres CSRD-direktivet, som har det formål skabe struktur og eliminere tilfælde af “greenwashing”.

Bæredygtighedsindsatsen inddeles i følgende 12 kravområder:

Læs mere om EUs CSRD-direktiv (Corporate Sustainability Reporting Directive) og bæredygtighedsstandarder her.

Læs også budskabet fra Forbrugerombudsmanden: “Bæredygtig skal dokumenteres

December 6, 2023 3:53 pm