Etik


Dommerne

Dommerpanelet ved Danish Beauty Award 2024 består af 13 dommere og en juryformand. Alle dommerne har et særligt kompetenceområde og funktion i panelet og har hver deres indgangsvinkel til kosmetikkens verden. Ved sammensætningen af dommerpanelet er der lagt vægt på, at panelet samlet besidder dyb indsigt og erfaring i de forskellige dele af skønhedsbranchen.

Vurderingsprocessen
Dommerne vil som det første individuelt vurdere de indsendte produkter og se på tendenser. Derefter kommer første bedømmelsesrunde, der er en lukket votering, hvor dommerne med deres egen indgangsvinkel giver produkterne points efter forskellige kriterier. Kriterierne er tilpasset den enkelte kategori, og handler om sammensætning, effektivitet, duft (eller mangel på samme), helhedsoplevelse mv. Dommerne mødes derefter for at diskutere og for at finde 5 nominerede i hver kategori. De nominerede offentliggøres marts/april 2024. Umiddelbart inden prisuddelingen mødes dommerne igen for at finde vinderne af Danish Beauty Award i alle kategorier. Vinderne offentliggøres ved prisuddelingen den 19. april 2024.

Uvildighed og habilitet
Det er centralt, at dommerne er uvildige og ikke lader særinteresser få betydning for dommernes vurdering. Inden optagelse i dommerpanelet har den enkelte dommer overfor DBA derfor beskrevet sine kompetencer og relaterede aktiviteter, således at risikoen for potentielle interessekonflikter kan afdækkes. Der er af DBA udarbejdet et sæt etiske retningslinjer, der fastlægger, hvorledes dommerne skal agere og forholde sig til eventuelle interessekonflikter, herunder hvornår en dommer er inhabil og ikke kan stemme. Bestyrelsen i DBA kan ligeledes i særlige tilfælde vælge at suspendere en dommer – f.eks. i forbindelse med jobskifte, hvor dommergerningen ikke længere er mulig og etisk forsvarlig.

Enhver dommer skal ved starten af en produktvurdering tilkendegive om han eller hun er inhabil i forhold til produktet. På dommermøderne, hvor der foregår evaluering og bedømmelse, er det vigtigt, at enhver dommer, som har et professionelt samarbejde og/eller interesser i et specifikt produkt, selv tilkendegiver dette for dommerkredsen inden drøftelserne af den pågældende kategori finder sted. Som dommer med interesser i et mærke eller produkt kan man deltage i teknisk/faglige drøftelser, men dommeren har ingen stemmeret. I de afsluttende vurderinger, som afgør den endelige placering i et tæt opløb, kan en dommer med habilitetsproblemer blive bedt om at forlade mødet under den endelige votering. Alternativt kan dommerens vurdering blive neutraliseret i den samlede bedømmelse.

Tavshedspligt
Dommerne er underlagt tavshedspligt. Man kan i perioden, hvor produkterne er udvalgt, testes og bedømmes ikke drøfte de fremsendte produkter, deres kvaliteter eller på nogen måde være i forbindelse med producenter eller distributører på en måde, der kan have konkurrencemæssig betydning for bedømmelsen. Vejledning eller rådgivning om produkter i forhold til DBA skal udelukkende være af teknisk, faglig karakter. Ingen dommer kan referere fra dommermøderne og alle forhold, omkring de åbne drøftelser på disse møder, skal forblive i DBA-regi, medmindre andet er aftalt.

Dommernes vurderinger
Alle dommeres bedømmelser skal behandles med fortrolighed. Dommervurderinger må således ikke videredistribueres til 3. mand og er derfor alene et redskab i dommerprocessen. Alle vinderprodukter får en begrundelse fra dommerne. Nominerede og leverandører af tilmeldte produkter kan efterfølgende bede om at modtage dommernes samlede feedback.

Skyggetestere
Dommerne bruger af og til det, som vi kalder skyggetestere, hvor de sætter andre eksperter eller personer i produkternes målgruppe (fx med akne, rosacea, ung/moden hud, hårfarve mv.) til at teste produkterne. Men alle dommere skal i sidste ende dele oplevelser, vurdering og kommentarer med resten af panelet.

Sponsorer
Sponsorbidrag, bidrag til goodiebaggen eller anden produktfremsendelse i forbindelse med produktlanceringer har ingen indflydelse på dommernes vurdering af produkter i konkurrencen.

Har du spørgsmål til proces og dommernes retningslinjer, er du altid velkommen til at spørge. Kontakt Anne-Dorte på adm@danishbeautyaward.dk / tlf. +4522912476.