Bæredygtig skal dokumenteres

At kalde produkter bæredygtige, uden at kunne dokumentere det, er greenwashing

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger i en pressemeddelelse:

”Virksomheder skal kunne markedsføre konkrete miljømæssige fordele ved deres produkter, men når virksomheder markedsfører deres produkter som bæredygtige uden at kunne dokumentere det, er det vildledende markedsføring.”

”Generelt vil jeg anbefale, at virksomheder afholder sig fra at markedsføre deres produkter som bæredygtige, da det blandt andet signalerer, at produktionen af produktet ikke har forringet miljøet og tæret på klodens ressourcer til skade for de kommende generationer.”

Hvis en virksomhed markedsfører sit produkt som bæredygtigt, skal virksomheden kunne dokumentere, at blandt andet produktionen af produktet ikke har forringet miljøet og forbrugt klodens ressourcer til skade for fremtidige generationer.

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljø- og etiske påstande mv. henviser til Brundtland-rapportens definition af bæredygtig udvikling. Læs vejledningen her.

Kilde: Forbrugerombudsmanden.dk , 16. december 2022

 

__

 

Consumer Ombudsman Christina Toftegaard Nielsen says in a press release:

“Companies must be able to market concrete environmental benefits of their products, but when companies market their products as sustainable without being able to document it, it is misleading marketing.”

“In general, I would recommend that companies refrain from marketing their products as sustainable, as this signals, among other things, that the production of the product has not degraded the environment and consumed the planet’s resources to the detriment of future generations.”

If a company markets its product as sustainable, the company must be able to document that, among other things, the production of the product has not degraded the environment and consumed the planet’s resources to the detriment of future generations.

The Consumer Ombudsman’s guidance on the use of environmental and ethical claims etc. refers to the Brundtland report’s definition of sustainable development. Read the guidance here .

Source: Forbrugerombudsmanden.dk , 16 December 2022

December 16, 2022 4:13 pm