LOGIN til tilmeldingssiden er:  DBA2019 (store bogstaver)


Tilmelding af produkt i 2019

Produkter, der ønskes tilmeldt Danish Beauty Award 2019, skal tilmeldes via hjemmesiden https://danishbeautyaward.dk/tilmeld-produkt/. Alle virksomheder skal bruge følgende login for at få adgang til tilmeldingsskemaet: DBA2019 (store bogstaver). Også butikker, klinikker, saloner og spa-steder skal tilmelde via linket ‘tilmeld produkt‘.

Der udfyldes et skema pr. produkt/sted. Ønskes et produkt tilmeldt i flere kategorier, skal du markere de ønskede kategorier i listen (ctrl + klik) og skrive begrundelser for alle kategorier i feltet nedenunder. Ønskes flere produkter tilmeldt, klikkes på ”Klik her for at tilmelde flere produkter” efterfølgende. En bekræftelse pr. tilmeldt produkt vil blive sendt via e-mail til den indtastede e-mailadresse. Hver tilmelding får efter efterskemaet er udfyldt og uploadet et registreringsnummer, der skal følge produktet.

Tilmeldingsfrist

Tilmelding skal være sket på hjemmesiden danishbeautyaward.dk senest den 19. december 2018. Produkterne skal være dommerne i hænde den 20. december 2018 på de angivne adresser, som står nedenfor og i bekræftelsen. Send gerne før – helst i løbet af november.

Produkter til dommerpanelet og SoMe

De tilmeldte produkter skal sendes til test og vurdering hos de 13 dommere. Produkterne skal sendes i i alt 3 forsendelser.

11 produkter sendes til (for Inner Beauty skal 6 produkter sendes til)

Busch on Board
Att.: Henrik Busch
Slotsvej 10 a
2920 Charlottenlund

2 produkter sendes til (kun 1, hvis ikke er interesseret i at få vist produktet frem på DBAs sociale medier: Instagram, Facebook mv.)

Lahme Kommunikation
Jens Kofods Gade 1, st. tv.
1268 København K.

I alle tilfælde sendes 1 produkt direkte til Danish Beauty Award på adressen

Danish Beauty Award
Blomstermarken 25
3060 Espergærde
Att.: Anne-Dorte Mathiesen

Altså – hvis du vil være en del at DBAs tiltag på de sociale medier, da skal der sendes 14 kosmetiske produkter i alt, 13 til dommere og 1 til brug foto hos Lahme Kommunikation i 3 forsendelser à 11 + 2 + 1 produkter. Tilsvarende gælder for Årets Inner Beauty Award – her er det blot 8 i alt = 6 til ekspertpanelet og 1 til brug på sociale medier i 3 forsendelser à 6 + 1 + 1 (= 6 til Henrik Busch + 1 til Danish Beauty Award + 1 til SoMe til Lahme Kommunikation).

Vil du tilmelde til Influencer’s Choice Award 2019, skal du i første runde sende produkter til de 11 + 2 +1. Og hvis produktet bliver nomineret i denne kategori, skal det efterfølgende sendes til de 6-8 udvalgte influencers. Mere info følger om årets influencers.

Husk at oplyse PO/rekvisitionsnummer i forbindelse med tilmeldingen, hvis et sådant er krævet af din virksomhed.

Ved tilmeldingen tildeles et registreringsnummer, som skal følge produktet, når det sendes til hvert medlem af dommerpanelet. Tilmelding af et produkt til Danish Beauty Award 2019 koster kr. 1500,- ex. moms pr. produkt (gælder dog ikke Årets Klassiker og Ildsjæl). Beløbet dækker tilmelding af 1 stk. produkt, uanset hvor mange kategorier produktet tilmeldes dog opkræves altid et tilmeldingsgebyr for Årets Serie. Det er kun nødvendigt at sende ét produkt til hver af dommerne, uanset at det er tilmeldt flere kategorier. Bedømmelse af produkter vil først ske ved registrering af indbetaling. Faktura sendes ud pr. separat mail.

Pakkeinstruks

Produkterne, som sendes til Henrik Buschs adresse skal pakkes i 11 poser eller æsker med navn på hver af dommerne. De 11 poser eller æsker kan derefter pakkes i en stor forsendelse. Bemærk, at det er en fordel, at fordele produkterne, som anført pr. dommer, da I kan skrive en personlig hilsen til hver af dommerne samt vedlægge produktblade, informationer, presseklip eller andet, der skal underbygge dommernes oplevelse af produkterne, når de testes. Derved sikres det, at jeres ofte meget omfattende pressemateriale tilgår hver af dommerne, og at produkterne holdes samlet.

Husk, at alle produkter SKAL have påført det tilmeldingsnummer, I modtager ved tilmeldingen – ellers kan det være svært at styre processen og sikre det rette overblik. Nummeret kan påføres ved et klistermærke eller skrives på produktet. Selve pakken mærkes med DBA 2019.

Pakketips: Når I pakker som anført ovenfor – pr. dommer i den store forsendelse – kan I formentlig undgå for meget inder-emballage, ”chips”, plastikfyld mv. der normalt beskytter produkterne under transporten. Har i kontor i Storkøbenhavn, så overvej, hvorvidt en leverance med taxa eller vognmand direkte fra dør til dør måske er lettere og billigere.

Henrik Busch kan kontaktes på mail: henrik@buschonboard.dk eller på telefon 40401707 for evt. aftale om udbringning og modtagelse.

Pris for tilmelding til konkurrencen

Tilmelding af et produkt til Danish Beauty Award 2018 koster kr. 1500,- ex. moms pr. produkt (gælder dog ikke Årets Klassiker og Ildsjæl). Beløbet dækker tilmelding af 1 stk. produkt, uanset hvor mange kategorier produktet tilmeldes dog opkræves altid et tilmeldingsgebyr for Årets Serie. Det er kun nødvendigt at sende ét produkt til hver af dommerne, uanset at det er tilmeldt flere kategorier.

Fakturering

Bedømmelse af produkter vil først ske ved registrering af indbetaling. Faktura sendes ud pr. separat mail. Angiv såfremt der er særlige forhold, der skal tages højde for bl.a. PO-nummer.

Skemaet, der skal udfyldes

Du skal udfylde et skema med kontaktoplysninger, produktbeskrivelse (mærke, produktnavn, lanceringsdato/måned, eventuel vejledende udsalgspris, kort beskrivelse og valg af kategori). Det er meget vigtigt, at feltet med begrundelser udfyldes. Begrundelse for, hvorfor netop dette produkt er en vinder, skal være kort og præcis, men beskrivende, overbevisende, videnskabelig, dokumenterende osv. Tilmeldes et produkt i flere kategorier, skal der være en begrundelse pr. kategori, der beskriver, hvorfor produktet kan være en vinder af netop den pågældende kategori. Begrundelsen danner baggrund for dommernes stillingtagen til produktet og dets relevans som eventuel nomineret/vinder. Det er vigtigt, at teksten angiver det særlige og bemærkelsesværdige ved det enkelte produkt. Besvar spørgsmålet ”Hvorfor er produktet en vinder?” Der er ét felt, som skal bruges til begrundelser for alle kategorier, der er valgt. Skriv kategorien som overskift og derefter begrundelsen.

Ved tilmeldingen tildeles et registreringsnummer, som skal følge produktet. Husk at anføre det tildelte registreringsnummer på hvert produkt. Oplys gerne i databasen såfremt pressemateriale, dokumentation etc. vedlægges produktet.

Upload af foto

Produktfoto (pack shot) minimum 300 dpi JPEG-format skal uploades sammen med skema på www.danishbeautyaward.dk. Fotos skal være fritskrabet. Der kan uploades 3 i alt. Foto skal have en størrelse på 1-2MB. Vigtigt: Navnet på billedfilen skal være det samme som navnet på produktet.

Kontakt Danish Beauty Award

Har du spørgsmål, kontakt da arrangør og formand for DBAs bestyrelse Anne-Dorte Mathiesen – Tlf.: 22 91 24 76 – Mail: adm@danishbeautyaward.dk.